petak, 3. studeni 2017.

Temeljem Odluke Uprave Koprivnica plina – distribucija plina d.o.o broj 2781/17 od 03. 11. 2017. godine objavljuje se

OGLAS ZA PRODAJU MATERIJALA NA ZALIHI

1. Prodaje se materijal na zalihi koji je naveden u tablici u privitku ovog oglasa.
2. Prodajna cijena materijala je navedena u tablici u privitku oglasa.
3. Za kupnju materijala iz točke 1. ovog Oglasa mogu se javiti sve zainteresirane fizičke ili pravne osobe, a isti će se prodavati od 03. 11. 2017. do 29. 12. 2017. godine.
4. Zainteresirane osobe za kupnju mogu se javiti u Koprivnica plin d.o.o. gospodinu Damiru Županiću na telefon broj: 098/244-968 ili gospodinu Siniši Nemecu na broj: 098/ 9843-717.
5. Zainteresirane fizičke ili pravne osobe mogu razgledati materijal u dogovoru s osobama iz točke 4. ove Odluke, a kupljeni materijal mogu preuzeti nakon uplate kupoprodajne cijene na blagajni Koprivnica plina d.o.o. ili nakon uplate na žiro-račun Koprivnica plina d.o.o..
6. Oglas za prodaju materijala na zalihi s popisom materijala i cijenom objavit će se na Oglasnoj ploči Koprivnica plina d.o.o. i na web stranici Koprivnica plina d.o.o..

 

Zalihe materijala za prodaju

utorak, 3. listopad 2017.

Poštovani,
zbog planiranih radova na održavanju plinske mreže, mogući su prekidi isporuke plina dana 05.10.2017. (četvrtak) u periodu od 8:00 do 13:00 sati u Legradu.

Molimo cijenjene korisnike da ovu obavijest uvaže.

četvrtak, 27. srpanj 2017.

Poštovani,
zbog planiranih radova na održavanju plinske mreže, mogući su prekidi isporuke plina dana 28.7.2017. u periodu od 7:00 do 12:00 sati u Koprivnici u ulicama: M.Grafa, Trg Eugena Kumičića, Miroslava Krleže, Vinka Vošickog, Tome Čikovića, Mije Šimeka, Zvonimira Goloba, Ante Neimarevića, Božene Loborec, Dr. Željka Selingera, Franje Mraza.

Molimo cijenjene korisnike da ovu obavijest uvaže.

ponedjeljak, 12. lipanj 2017.

Poštovani,
zbog planiranih strojarskih radova održavanja na MRS Legrad od strane operatora transportnog sustava Plinacro-a, mogući su prekidi isporuke plina dana 14.6.2017. u periodu od 8:00 do 15:00 sati u naseljima: Đelekovec, Imbriovec, Antolovec, Kutnjak, Mali otok, Veliki otok, Zablatje i Legrad.

Molimo cijenjene korisnike da ovu obavijest uvaže.

Koprivnica plin d.o.o. , Mosna 15, 48000 Koprivnica - Tel +385 (0)48 251 800, Fax +385 (0)48 251 840, info@koprivnica-plin.hr