petak, 3. studeni 2017.

Temeljem Odluke Uprave Koprivnica plina – distribucija plina d.o.o broj 2781/17 od 03. 11. 2017. godine objavljuje se

OGLAS ZA PRODAJU MATERIJALA NA ZALIHI

1. Prodaje se materijal na zalihi koji je naveden u tablici u privitku ovog oglasa.
2. Prodajna cijena materijala je navedena u tablici u privitku oglasa.
3. Za kupnju materijala iz točke 1. ovog Oglasa mogu se javiti sve zainteresirane fizičke ili pravne osobe, a isti će se prodavati od 03. 11. 2017. do 29. 12. 2017. godine.
4. Zainteresirane osobe za kupnju mogu se javiti u Koprivnica plin d.o.o. gospodinu Damiru Županiću na telefon broj: 098/244-968 ili gospodinu Siniši Nemecu na broj: 098/ 9843-717.
5. Zainteresirane fizičke ili pravne osobe mogu razgledati materijal u dogovoru s osobama iz točke 4. ove Odluke, a kupljeni materijal mogu preuzeti nakon uplate kupoprodajne cijene na blagajni Koprivnica plina d.o.o. ili nakon uplate na žiro-račun Koprivnica plina d.o.o..
6. Oglas za prodaju materijala na zalihi s popisom materijala i cijenom objavit će se na Oglasnoj ploči Koprivnica plina d.o.o. i na web stranici Koprivnica plina d.o.o..

 

Zalihe materijala za prodaju

ponedjeljak, 30. listopad 2017.

Temeljem Odluke Uprave Koprivnica plina – distribucija plina d.o.o broj 2736/17 od 30. 10. 2017. godine objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU KLIPNOG KOMPRESORA

1. Prodaje se pokretni klipni kompresor agregat tip sts-35, kapac 3, godina nabave 1990.
2. Početna prodajna cijena je 12.000,00 kuna.
3. Za kupnju kompresora iz točke 1. ovog Natječaja mogu se natjecati društva iz Grupe Komunalac i to: Komunalac d.o.o, Koprivnica opskrba d.o.o., Koprivničke vode d.o.o. i Koming d.o.o.
4. Javni natječaj za prodaju kompresora objavit će se na oglasnoj ploči Koprivnica plina d.o.o. i na web stranici Koprivnica plina.
5. Kompresor će se prodati najpovoljnijem ponuđaču.
6. Zainteresirani ponuđači dostavljaju ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom: „ZA NATJEČAJ NE OTVARAJ“ najkasnije u roku od 8 dana od dana objave na web stranici i oglasnoj ploči Koprivnica plina d.o.o..
7. Najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti kompresor najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja računa.

utorak, 3. listopad 2017.

Poštovani,
zbog planiranih radova na održavanju plinske mreže, mogući su prekidi isporuke plina dana 05.10.2017. (četvrtak) u periodu od 8:00 do 13:00 sati u Legradu.

Molimo cijenjene korisnike da ovu obavijest uvaže.

četvrtak, 27. srpanj 2017.

Poštovani,
zbog planiranih radova na održavanju plinske mreže, mogući su prekidi isporuke plina dana 28.7.2017. u periodu od 7:00 do 12:00 sati u Koprivnici u ulicama: M.Grafa, Trg Eugena Kumičića, Miroslava Krleže, Vinka Vošickog, Tome Čikovića, Mije Šimeka, Zvonimira Goloba, Ante Neimarevića, Božene Loborec, Dr. Željka Selingera, Franje Mraza.

Molimo cijenjene korisnike da ovu obavijest uvaže.

Koprivnica plin d.o.o. , Mosna 15, 48000 Koprivnica - Tel +385 (0)48 251 800, Fax +385 (0)48 251 840, info@koprivnica-plin.hr