srijeda, 30 rujan 2015.

Obaviještavamo sve zainteresirane strane da se nova izmjenjena Tehnička norma za izvođenje priključaka na plinoopskrbnu mrežu primjenjuje od 1. listopada 2015. godine.

Istu možete preuzeti ovdje.

Koprivnica plin d.o.o. , Mosna 15, 48000 Koprivnica - Tel +385 (0)48 251 800, Fax +385 (0)48 251 840, info@koprivnica-plin.hr