Kvaliteta plina za specifičnu  točku 2013

Navedeni podaci su iz izvješća o ispitivanju kvalitete plina koje nam sukladno odredbi članka 45. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (NN 43/09 i NN 87/12) dostavlja operator transportnog sustava.

Koprivnica plin d.o.o. , Mosna 15, 48000 Koprivnica - Tel +385 (0)48 251 800, Fax +385 (0)48 251 840, info@koprivnica-plin.hr