Zakon o energiji (NN br. 120/12, 14/14), Zakon o tržištu plina (NN br. 28/13, 14/14) i Opći uvjeti opskrbe plinom – Tablica3. iz Priloga 2. (NN br.158/13) propisuju standardnu kvalitetu prirodnog plina. Praćenje kvalitete prirodnog plina i izvještavanje o istoj u zakonskoj je ingerenciji operatora transportnog sustava (OTS ) tvrtke Plinacro d.o.o. i operatora distribucijskog sustava (ODS) koji svakih 15 dana, sukladno članku 57. Mrežnih pravila plinskog distribuciskog sustava (NN br. 155/14), a na osnovu uzoraka prirodnog plina sa primopredajnih mjerno – redukcijskih stanica (PMRS) od strane ovlaštenog laboratorija, dostavlja opskrbljivačima prirodnog plina izvješća o ispitivanju kvalitete plina.

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri standardnom stanju u kojemu je apsolutni tlak plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperatura plina 288,15 K (15°C).

Praćenje kvalitete prirodnog plina u Koprivnica plin – distribucija plina d.o.o.
Kvaliteta prirodnog plina prati se na osnovi izvješća o ispitivanju kvalitete plina (polumjesečni izvještaji).

Izvješće o kvaliteti plina 2016.

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom – ODS 2016
Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom – ODS 2015
Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom – ODS 2014

Koprivnica plin d.o.o. , Mosna 15, 48000 Koprivnica - Tel +385 (0)48 251 800, Fax +385 (0)48 251 840, info@koprivnica-plin.hr