Kvaliteta plina

Zakon o energiji (Narodne novine, br. 120/1214/14102/1568/18), Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18) i Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 50/18) propisuju standardnu kvalitetu prirodnog plina. Praćenje kvalitete prirodnog plina i izvještavanje o istoj u zakonskoj je ingerenciji operatora transportnog sustava (OTS ) tvrtke Plinacro d.o.o. i operatora distribucijskog sustava (ODS) koji svakih 15 dana, sukladno članku 57. Mrežnih pravila plinskog distribuciskog sustava (Narodne novine, br. 50/18), a na osnovu uzoraka prirodnog plina sa primopredajnih mjerno – redukcijskih stanica (PMRS) od strane ovlaštenog laboratorija, dostavlja opskrbljiva?ima prirodnog plina izvješća o ispitivanju kvalitete plina.

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri standardnom stanju u kojemu je apsolutni tlak plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperatura plina 288,15 K (15°C).

Praćenje kvalitete prirodnog plina u Koprivnica plin – distribucija plina d.o.o.
Kvaliteta prirodnog plina prati se na osnovi izvješća o ispitivanju kvalitete plina (polumjesečni izvještaji).