Standardna kvaliteta plina

Standardna kvaliteta prirodnog plina
(Opći uvjeti opskrbe plinom – Prilog2; Narodne novine, br. 50/18)

PRIRODNI PLIN
A. Kemijski sastav, mol %
Metan (CH4) minimalno 85
Etan (C2H6) maksimalno 7
Propan (C3H8) i viši ugljikovodici maksimalno 6
Inertni plinovi (N2 + CO2) maksimalno 7
Ugljični dioksid (CO2) maksimalno 2,5
Kisik (O2) maksimalno 0,001
B. Sadržaj sumpora, mg/m3
Sumpor ukupni (S) maksimalno 30
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS) maksimalno 5
Merkaptani (RSH) maksimalno 6
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3
minimalno 10,28
maksimalno 12,75
D. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3
minimalno 9,25
maksimalno 11,47
E. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3
minimalno 12,75
maksimalno 15,81
F. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m3
minimalno 11,48
maksimalno 14,23
G. Relativna gustoća d
minimalno 0,56
maksimalno 0,70
H. Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar
vode -8
ugljikovodika -2
I. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu

 

ISPARENI UKAPLJENI NAFTNI PLIN
A. Kemijski sastav, mol %
Propan (C3H8) minimalno 35
Butan (C4H10) minimalno 50
B. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3
minimalno 27,22
maksimalno 34,39
C. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3
minimalno 24,72
maksimalno 31,42
D. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3
minimalno 20,14
maksimalno 25,44
E. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m3
minimalno 18,28
maksimalno 23,22
F. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu
MIJEŠANI UKAPLJENI NAFTNI PLIN
A. Kemijski sastav, mol %
Propan (C3H8) u smjesi propan butan minimalno 35
Butan (C4H10) u smjesi propan butan minimalno 50
Zrak minimalno 50
B. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3
minimalno 14,03
maksimalno 17,00
C. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3
minimalno 12,97
maksimalno 15,06
D. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3
minimalno 11,86
maksimalno 14,39
E. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m3
minimalno 10,94
maksimalno 12,75
F. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu