Osnovne karakteristike plina

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PRIRODNOG PLINA

  • TOPLINSKA VRIJEDNOST (Hd) donja: 33,338 MJ/m3 ili 9,26 kWh/ m3.
  • RELATIVNA GUSTOĆA: s = 0,57 do 0,6 (zrak = 1), odnosno lakši je od zraka.
  • GRANICA PALJENJA I EKSPLOZIVNOSTI: donja 5%, gornja15% (plina u zraku).
  • Nije otrovan (ne sadrži CO), ali kod duljeg udisanja izaziva psihičku potištenost.
  • Kod koncentracije u zraku od 12% do 16% izaziva gušenje i nesvjesticu (smanjenjem koncentracije kisika).
  • Ugljični monoksid (CO) može nastati samo nepravilnim izgaranjem, usljed nepravilnog odvoda dimnih plinova, instaliranja naprava u prostore nedovoljnog obujma ili nepravilnim izvođenjem dovoda zraka za izgaranje (ventilacijski otvori).

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri standardnom stanju u kojemu je apsolutni tlak plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperatura plina 288,15 K (15C).