ponedjeljak, 10 travanj 2017.

Obavještavamo cijenjeno gra?anstvo, da zbog radova na plinskoj mreži dana 10.04. (ponedjeljak) i 11.04. (utorak) 2017. godine može do?i do prekida isporuke plina u sljede?im ulicama u Koprivnici:

Miroslava Krleže, Vinka Vošickog, Tome ?ikovi?a, Mije Šimeka, Zvonimira Goloba, Ante Neimarevi?a, Božene Loborec, Dr. Ĺ˝eljka Selingera, Franje Mraza.

Molimo da ovu obavijest uvažite!

Koprivnica plin d.o.o. , Mosna 15, 48000 Koprivnica - Tel +385 (0)48 251 800, Fax +385 (0)48 251 840, info@koprivnica-plin.hr