Na dan 31.12.2016. Koprivnica plin – distribucija plina d.o.o. upravlja mrežom od 455,94 kilometara i pruža usluge operatora za 13.136 korisnika priključenih na plinski distributivni sustav.


Distributivno područje obuhvaća Grad Koprivnicu te Općine: Drnje, Аelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec i Sokolovac.

Karta distribuctivnog područja Koprivnica plina d.o.o.

Koprivnica plin d.o.o. , Mosna 15, 48000 Koprivnica - Tel +385 (0)48 251 800, Fax +385 (0)48 251 840, info@koprivnica-plin.hr