Dokumenti

Odluke i rješenja

Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti

Odluka HERA-e o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017.-2021. godine

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

Odluka o prosječnoj cijeni radnog sata 2017-2021

Odluka o trajanju pohrane plinomjera

Politika upravljanja prigovorima i reklamacijama potrošača

Registar kupaca toplinske energije

Ugovori

Ugovor o priključenju na plinski distribucijski sustav ako radove izvodi ODS

Ugovor o priključenju na plinski distribucijski sustav ako radove izvodi ovlašteni izvođač

Ugovor o priključenju na distribucijski sustav za investitore koji su građevinsko zemljište kupili od Grada Koprivnice

Ugovor o priključenju samostalne uporabne cjeline

Ugovor o povećanju priključnog kapaciteta

Ugovor o distribuciji plina

Obrasci

Zahtjev za posebne uvjete i uvjete priključenja

KCP01 Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti

KCP02 Zahtjev za provođenje nadzora nad izvođenjem plinske instalacije

KCP03 Zapisnik o ispitivanju plinske instalacije ili priključka

KCP04 Izjava o priključenju i upuštanju u rad plinskog trošila

KCP06 Zahtjev za upuštanje i provođenje kontrole ispravnosti plinske instalacije

Zahtjev za ispitivanje plinske instalacije

Zahtjev za priključenje na distribucijski sustav

Obrazac Sporazum o raspodjeli isporučene energije plina

Tehničke smjernice

Tehnička smjernica – izvedba priključaka KCP 0001/2019

Tehnička smjernica – izvođenje plinske instalacije BOAGAZ sustavom KCP 0002/2019
BOAGAZ Priručnik za instalaciju 1/2019-02

Ostalo

Cjenik nestandardnih usluga 2017-2021