Odluke i rjeŇ°enja
Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti

Odluka HERA-e o naknadi za prikljuńć¬ćenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za poveńáanje prikljuńć¬ćnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017.-2021. godine

Odluka o iznosu naknade za prikljuńć¬ćenje na plinski distribucijski sustav i poveńáanje prikljuńć¬ćnog kapaciteta 2017-2021

Odluka o primjeni Cjenika nestandardnih usluga 2017-2021

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

Odluka o prosjeńć¬ćnoj cijeni radnog sata 2017-2021

Odluka o ugradnji plinomjera sa temperaturnom kompenzacijom

Tehnińć¬ćka norma za izvońĎenje prikljuńć¬ćaka na plinoopskrbnu mreŇĺu

Odluka o trajanju pohrane plinomojera

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Registar kupaca toplinske energije

Ugovori

Ugovor o prikljuńćenju na plinski distribucijski sustav ako radove izvodi ODS

Ugovor o prikljuńć¬ćenju na plinski distribucijski sustav ako radove izvodi ovlaŇ°teni izvońĎańć¬ć

Ugovor o prikljuńć¬ćenju na distribucijski sustav za investitore koji su grańĎevinsko zemljiŇ°te kupili od Grada Koprivnice

Ugovor o prikljuńć¬ćenju samostalne uporabne cjeline

Ugovor o poveńáanju prikljuńćnog kapaciteta

Ugovor o distribuciji plina

Obrasci

KCP01 Zahtjev za izdavanje uvjeta-suglasnosti

KCP02 Zahtjev za provońĎenje nadzora nad izvońĎenjem plinske instalacije

KCP03 Zapisnik o ispitivanju plinske instalacije ili prikljuńć¬ćka

KCP04 Izjava o prikljuńć¬ćenju i upuŇ°tanju u rad plinskog troŇ°ila

KCP06 Zahtjev za upuŇ°tanje i provońĎenje kontrole ispravnosti plinske instalacije

Zahtjev za ispitivanje plinske instalacije

Zahtjev za prikljuńć¬ćenje na distribucijski sustav

Obrazac Sporazum o raspodjeli isporuńć¬ćene energije plina

Javna nabava

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13), Koprivnica plin – distribucija plina d.o.o. objavljuje:

Plan nabave za 2016. godinu

1 Izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu

Popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore

Registar ugovora o javnoj nabavi

Evidencija sklopljenih ugovora o nabavi roba i usluga do 200.000kn i radova do 500.000kn 2015

Ostalo

Cjenik nestandardnih usluga 2017-2021

Koprivnica plin d.o.o. , Mosna 15, 48000 Koprivnica - Tel +385 (0)48 251 800, Fax +385 (0)48 251 840, info@koprivnica-plin.hr