Dokumenti

Odluke i rješenja

Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti

Odluka HERA-e o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017.-2021. godine

Odluka o iznosu naknade za priključenje na plinski distribucijski sustav i povećanje priključnog kapaciteta 2017-2021

Odluka o primjeni Cjenika nestandardnih usluga 2017-2021

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

Odluka o prosječnoj cijeni radnog sata 2017-2021

Odluka o ugradnji plinomjera sa temperaturnom kompenzacijom

Tehnička norma za izvođenje priključaka na plinoopskrbnu mrežu

Odluka o trajanju pohrane plinomojera

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Politika upravljanja prigovorima i reklamacijama potrošača

Registar kupaca toplinske energije

Ugovori

Ugovor o priključenju na plinski distribucijski sustav ako radove izvodi ODS

Ugovor o priključenju na plinski distribucijski sustav ako radove izvodi ovlašteni izvođač

Ugovor o priključenju na distribucijski sustav za investitore koji su građevinsko zemljište kupili od Grada Koprivnice

Ugovor o priključenju samostalne uporabne cjeline

Ugovor o povećanju priključnog kapaciteta

Ugovor o distribuciji plina

Obrasci

KCP01 Zahtjev za izdavanje uvjeta-suglasnosti

KCP02 Zahtjev za provođenje nadzora nad izvođenjem plinske instalacije

KCP03 Zapisnik o ispitivanju plinske instalacije ili priključka

KCP04 Izjava o priključenju i upuštanju u rad plinskog trošila

KCP06 Zahtjev za upuštanje i provođenje kontrole ispravnosti plinske instalacije

Zahtjev za ispitivanje plinske instalacije

Zahtjev za priključenje na distribucijski sustav

Obrazac Sporazum o raspodjeli isporučene energije plina

Javna nabava

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13), Koprivnica plin – distribucija plina d.o.o. objavljuje:

Plan nabave za 2016. godinu

1 Izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu

Popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore

Registar ugovora o javnoj nabavi

Evidencija sklopljenih ugovora o nabavi roba i usluga do 200.000kn i radova do 500.000kn 2015

Ostalo

Cjenik nestandardnih usluga 2017-2021