Kontakti

Kontakt informacije

 

Direktor
Dean Gnjidić
Tel.: 048 251 869
E-mail: info@koprivnica-plin.hr

 

Direktor
Milan Vondraček
Tel.: 048 251 869
E-mail: info@koprivnica-plin.hr

 

Upravljanje imovinom
E-mail: info@koprivnica-plin.hr

 

Ekonomske usluge
Voditeljica ekonomskih usluga:
Petra Kovačić
Tel.: 048 251 852
E-mail: petra.kovacic@koprivnica-plin.hr

 

Tehnička potpora sustavu
Voditelj tehničke potpore sustavu:
Tomislav Medvarić
Tel.: 048 251 846
E-mail: tomislav.medvaric@koprivnica-plin.hr

 

Mrežne usluge
Voditelj tima:
Damir Županić
Tel.: 048 251 896
E-mail: damir.zupanic@koprivnica-plin.hr

 

Toplinarstvo
Nikola Štefić
Tel.: 048 251 850
E-mail: nikola.stefic@koprivnica-plin.hr

 

Nadzor nad izvođenjem
Siniša Nemec
Tel.: 048 251 838
E-mail: sinisa.nemec@koprivnica-plin.hr

 

Dostava e-računa
Tel.: 048 251 869
E-mail: eracuni@koprivnica-plin.hr

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka
E-mail: zop@koprivnica-plin.hr