Popis licenciranih izvođača za plinske priključke:

Trenutno nema licenciranih izvođača.

Pravilnik o davanju ovlaštenja za izvođenje priključaka

Koprivnica plin d.o.o. , Mosna 15, 48000 Koprivnica - Tel +385 (0)48 251 800, Fax +385 (0)48 251 840, info@koprivnica-plin.hr