Popis licenciranih izvođača za plinske priključke:

Red. br. IZVOĐAČ Adresa
1. INSTALACIJE HORVAT d.o.o 48 317 Legrad

Petefi Šandora 30

048/835-138

098 248 355

 2. “INSTALACIJE SOKAČ” Vl. obrta Marijan Sokač

48 321 Peteranec

Frana Galovića 101

048/636-159

098 173 93 27

3. INSTALACIJE “ŠTEFIĆ” Vl. obrta Ivan Štefić

40 328 Donja Dubrava

Brodarska 14

098 823 772

4.  KOMING d.o.o. 48 000 Koprivnica

Pavelinska 38

048/251-900

5. “ZAGI-MD” Vl. obrta Mladen Zagrajski

48 324 Glogovac

Koprivnička 47

048/637-192

098 204 719

U Koprivnici, 10.03.2016. godine

* Napomena: Uvjerenje se izdaje na rok do dvije godine.

Pravilnik o licenciranju za plin

Koprivnica plin d.o.o. , Mosna 15, 48000 Koprivnica - Tel +385 (0)48 251 800, Fax +385 (0)48 251 840, info@koprivnica-plin.hr