2023.

Izvješće o kvaliteti plina za 2023. godinu

 

1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. 50/18 [PDF]88/1939/20100/21)

 

2. IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:

 

Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina.

Plinacro od 01. listopada 2019. , Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava, objavljuje informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina [link – Plinacro].

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18 [PDF]88/1936/20100/21) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb, a provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18[PDF]88/19 , 36/20100/21) Koprivnica plin – distribucija plina d.o.o. Koprivnica u svojstvu operatora distribucijskog sustava za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava objavljuje na internetskoj stranici pregled utvrđenih parametara kvalitete plina kako slijedi:

Tablica 1. Podaci o količinski ponderiranoj gornjoj ogrijevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje:

Mjesec I polumjesečna II polumjesečna Cijeli mjesec
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac

Nazivi priključaka odnosno hidrauličkih cjelina na području Koprivnica plina d.o.o.:

Priključenik na TS Šifra priključka Naziv priključka
KOPRIVNICA PLIN D.O.O. KOPRIVNICA 799 Gola – 3 bar – Gola
KOPRIVNICA PLIN D.O.O. KOPRIVNICA 904 Koprivnica II – 6 bar – Koprivnica
KOPRIVNICA PLIN D.O.O. KOPRIVNICA 750 Legrad – 3 bar – Legrad
KOPRIVNICA PLIN D.O.O. KOPRIVNICA 752 Virje – 3 bar – Novigrad

 

Tablica 2. Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina po mjestu uzorkovanja:

 

Mjesec Srednje dnevne vrijednosti
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznake mjesta uzorkovanja Srednjih dnevnih vrijednosti prema hidrauličkim cjelinama:

Hidraulička cjelina Oznaka mjesta uzorkovanja
primarna sekundarna
Gola – 3 bar – Gola 12
Koprivnica II – 6 bar – Koprivnica 014-2 005-1
Legrad – 3 bar – Legrad 014-2 005-4
Virje – 3 bar – Novigrad 005-1 014-3

 

 

UTVRĐENA GORNJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

 

Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih gornjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja

 

Razdoblje Hidrauličke cjeline
Gola – 3 bar – Gola Koprivnica II – 6 bar  Koprivnica Legrad – 3 bar  Legrad Virje – 3 bar – Novigrad
kWh/m3 MJ/m3 kWh/m3 MJ/m3 kWh/m3 MJ/m3 kWh/m3 MJ/m3
01.01.-15.01. 10,972035 39,499 11,350837 40,863 11,344222 40,839 11,407183 41,066
16.01.-31.01. 10,966806 39,481 11,075467 39,872 11,075194 39,871 11,150470 40,142
01.01.-31.01. 10,968799 39,488 11,185499 40,268 11,181795 40,254 11,253934 40,514
01.02.-15.02 11,032907 39,718 11,143003 40,115 11,149185 40,137 11,288072 40,637
16.02.-28.02. 11,030394 39,709 11,282398 40,617 11,285597 40,628 11,333110 40,799
01.02.-28.02. 11,032018 39,715 11,198082 40,313 11,200052 40,320 11,305970 40,701
01.01.-28.02. 10,999660 39,598 11,192021 40,291 11,190665 40,286 11,280394 40,609
01.03.-15.03. 11,079078 39,885 11,424917 41,130 11,424517 41,128 11,463892 41,270
16.03.-31.03. 11,078538 39,883 11,410391 41,077 11,414216 41,091 11,414607 41,093
01.03.-31.03. 11,078836 39,884 11,418244 41,106 11,420062 41,112 11,436547 41,172
01.01.-31.03. 11,020062 39,672 11,259061 40,533 11,252230 40,508 11,338719 40,819
01.04.-15.04 11,046346 39,767 11,429551 41,146 11,430274 41,149 11,427442 41,139
16.04.-30.04. 11,080401 39,889 11,662882 41,986 11,640223 41,905 11,658108 41,969
01.04.-30.04. 11,058786 39,812 11,529185 41,505 11,505867 41,421 11,512576 41,445
01.05.-15.05. 11,184892 40,266 11,408438 41,070 11,430681 41,150 11,425301 41,131
16.05.-31.05. 10,981581 39,534 11,220539 40,394 11,193828 40,298 11,254741 40,517
01.05.-31.05. 11,102003 39,967 11,316252 40,739 11,329417 40,786 11,358824 40,892
01.04.-31.05. 11,071998 39,859 11,445643 41,201 11,448608 41,213 11,473489 41,303
01.06.-15.06.
16.06.-30.06.
01.06.-30.06.
01.04.-30.06.
01.07.-15.07.
16.07.-31.07.
01.07.-31.07.
01.08.-15.08.
16.08.-31.08.
01.08.-31.08.
01.07.-31.08.
01.09.-15.09.
16.09.-30.09.
01.09.-30.09.
01.07.-30.09.
01.10.-15.10.
16.10.-31.10.
01.10.-31.10.
01.11.-15.11.
16.11.-30.11.
01.11.-30.11
01.10.-30.11.
01.12.-15.12.
16.12.-31.12.
01.12.-31.12.
01.10.-31.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvrđena, izmjerena gornja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/1888/19 , 36/20100/21) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa gornje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.

 

GRAFIČKI PRIKAZ TABLIČNO PRIKAZANIH PODATAKA: