Natječaj za nabavu prirodnog plina za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu

Članice E.ON grupe Koprivnica plin d.o.o., Montcogim-Plinara d.o.o., Moslavina Plin d.o.o. i Plin Projekt d.o.o. sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19,36/20;100/21) čl.13. raspisuju:

Natječaj za nabavu prirodnog plina za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu.

Ponude dostaviti na info@koprivnica-plin.hr

Rok za dostavu ponuda je ponedjeljak, 25.04.2022. u 13 sati.

 

Dokumentacija:

Upitnik_nabava_plina_KCP-MCP-MP-PP_2022-04-20

PRIVITAK 1_Jamstva

PRIVITAK_2_Predmet nabave i završni obračun