Obavijest cijenjenim korisnicima usluga o ukidanju blagajničkog poslovanja i prestanku rada blagajne s 31.12.2022.

Obavještavamo cijenjene korisnike naših usluga da sukladno Odluci Uprave društva s danom 31.12.2022. godine prestaje mogućnost obavljanja gotovinskih uplata i isplata putem blagajne Koprivnica plina d.o.o. na lokaciji Mosna 15, Koprivnica (prizemlje GKP Komunalac).

Nakon navedenog datuma sve uplate u korist Koprivnica plina d.o.o., Koprivnica mogu se obavljati isključivo putem transakcijskog računa Koprivnica plina d.o.o. otvorenog u Privrednoj banci Zagreb na IBAN HR4323400091110904759.

Molimo cijenjene korisnike da ovu obavijest uvaže.

 

U Koprivnici, 13.12.2022.

                                                               Koprivnica plin d.o.o.