Oglas za prodaju materijala na zalihi

Temeljem Odluke Uprave Koprivnica plina – distribucija plina d.o.o broj 2781/17 od 03. 11. 2017. godine objavljuje se

OGLAS ZA PRODAJU MATERIJALA NA ZALIHI

1. Prodaje se materijal na zalihi koji je naveden u tablici u privitku ovog oglasa.
2. Prodajna cijena materijala je navedena u tablici u privitku oglasa.
3. Za kupnju materijala iz točke 1. ovog Oglasa mogu se javiti sve zainteresirane fizičke ili pravne osobe, a isti će se prodavati od 03. 11. 2017. do 29. 12. 2017. godine.
4. Zainteresirane osobe za kupnju mogu se javiti u Koprivnica plin d.o.o. gospodinu Damiru Županiću na telefon broj: 098/244-968 ili gospodinu Siniši Nemecu na broj: 098/ 9843-717.
5. Zainteresirane fizičke ili pravne osobe mogu razgledati materijal u dogovoru s osobama iz točke 4. ove Odluke, a kupljeni materijal mogu preuzeti nakon uplate kupoprodajne cijene na blagajni Koprivnica plina d.o.o. ili nakon uplate na žiro-račun Koprivnica plina d.o.o..
6. Oglas za prodaju materijala na zalihi s popisom materijala i cijenom objavit će se na Oglasnoj ploči Koprivnica plina d.o.o. i na web stranici Koprivnica plina d.o.o..

 

Zalihe materijala za prodaju