Kontakti

Kontakt informacije

Besplatni info telefon: 0800 5522

 

Direktor
Dean Gnjidić
E-mail: info@koprivnica-plin.hr

Direktor
Božidar Đurković
E-mail: info@koprivnica-plin.hr

 

Upravljanje imovinom
E-mail: info@koprivnica-plin.hr

 

Ekonomske usluge
Voditeljica ekonomskih usluga:
Petra Kovačić
E-mail: petra.kovacic@koprivnica-plin.hr

 

Mjerenja i upravljanje podacima
Voditelj odjela mjerenja i upravljanja podacima:
Tomislav Medvarić
E-mail: tomislav.medvaric@koprivnica-plin.hr

 

Podrška poslovanju
Voditeljica odjela za podršku poslovanju:
Jelena Grotić
E-mail: jelena.grotic@koprivnica-plin.hr

 

Mrežne usluge
Voditelj tima:
Damir Županić
E-mail: damir.zupanic@koprivnica-plin.hr

 

Toplinarstvo
Nikola Štefić
E-mail: nikola.stefic@koprivnica-plin.hr

 

Nadzor nad izvođenjem
Siniša Nemec
E-mail: sinisa.nemec@koprivnica-plin.hr

 

Dostava e-računa
E-mail: eracuni@koprivnica-plin.hr

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka
E-mail: zop@koprivnica-plin.hr