Prekid isporuke plina – Koprivnica

Poštovani,
zbog planiranih radova na održavanju plinske mreže, mogući su prekidi isporuke plina dana 28.7.2017. u periodu od 7:00 do 12:00 sati u Koprivnici u ulicama: M.Grafa, Trg Eugena Kumičića, Miroslava Krleže, Vinka Vošickog, Tome Čikovića, Mije Šimeka, Zvonimira Goloba, Ante Neimarevića, Božene Loborec, Dr. Željka Selingera, Franje Mraza.

Molimo cijenjene korisnike da ovu obavijest uvaže.