Plinska instalacija

Ispitivanje plinske instalacije vrši se prema pravilniku o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija , HSUP-P 601.111. (Plinska instalacija pojedinog stana, zgrade obiteljskog stanovanja do dva stana, stambene zgrade sa više od dva stana, male kućne kotlovnice snage do 50 kW, gdje je rok ispitivanja najmanje jednom u deset godina).

Skrećemo pažnju da u slučaju nemogućnosti ili sprijećenosti obavljanja pregleda u predloženo radno vrijeme, potrošač je obvezan predložiti novi termin za obavljanje provjere u krajnjem roku 30 dana po primitku obavijesti.

Ovim putem Vas želimo upozoriti na sve zakonske posljedice neobavljenog pregleda ili izbjegavanja provjere kao i zakonsku obvezu dobavljača plina da u tom slučaju iskljući i obustavi daljnju dobavu plina.(članak 9. Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinske instalacije HSUP-P-601.111 i članak 9. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95 i 56/10).

Za davanje ocjene ispravnosti plinskih trošila i sustava za odvod produkata gorenja potrebno je predočiti i dati na uvid dokumente, potvrde i eventualno druge dokaze u svezi servisiranja i održavanja plinskih trošila i dimovodnih uređaja u skladu sa zahtjevima propisa i uputama proizvođača plinskih uređaja i zahtjevima posebnih propisa u području komunalnog gospodarstva (uvjeti i naćin javne dimnjačarske službe).

U slučaju nedostatka dokaza u svezi redovnog servisiranja i održavanja plinskih trošila i dimovodnih uređaja ili u slučaju nepravilnog i nepotpunog obavljanja tih radova, može u propisanom postupku provjere ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije doći do davanja nepotpune ocjene ispravnosti plinskih trošila i dimovodnih sustava ili ocjenu neispravnosti, a koje kao takve mogu imati posljedicu zatvaranja dobave i prekid isporuke plina do otklanjanja nedostataka u skladu sa posebnim zakonom obvezama dobavljača plina.